Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8965
Title: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Hồ, Quang Dũng
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Cấu trúc vốn
Giá trị doanh nghiệp ngành khai khoáng
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và các hàm ý chính sách.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8965
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoQuangDung.TT.pdfTóm tắt534.39 kBAdobe PDFView/Open
HoQuangDung.TV.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.