Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8943
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Improving Enterprises Lending Activities at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Lien Chieu Branch, Da Nang City
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thanh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Liên Chiểu Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 133 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8943
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoaiThanh.TT.pdfTóm tắt624.03 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoaiThanh.TV.pdfToàn văn3.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.