Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8942
Title: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng
Other Titles: The Improvement in Controlling Budgeted Expenditures of Da Nang National Bank
Authors: Đoàn, Thị Thanh Toàn
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát chi
Kiểm soát chi thường xuyên
Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng
Đơn vị sử dụng ngân sách
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà Nước qua KBNN; Chương 2.Thực trạng hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua KBNN Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8942
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiThanhToan.TT.pdfTóm tắt621.29 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiThanhToan.TV.pdfToàn văn3.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.