Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8936
Title: Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn nhà hàng trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thu Phương
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp
Phân tích hiệu quả kinh doanh
Doanh nghiệp khách sạn
Doanh nghiệp nhà hàng
Quận Thanh Khê
Thành phố Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành khách sạn nhà hàng; Chương 2.Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn nhà hàng trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn nhà hàng trên địa bàn quận Thanh Khê.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8936
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuPhuong.TT.pdfTóm tắt1.42 MBAdobe PDFView/Open
LeThiThuPhuong.TV.pdfToàn văn2.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.