Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8935
Title: Phân tích rủi ro tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 - Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Thúy Dung
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Rủi ro tài chính
Phân tích rủi ro tài chính
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501
Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Khái quát về rủi ro tài chính và phân tích rủi ro tài chính; Chương 2.Phân tích rủi ro tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 - Đà Nẵng; Chương 3.Một số giải pháp hạn chế rủi ro tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 - Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8935
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiThuyDung.TT.pdfTóm tắt1.26 MBAdobe PDFView/Open
VoThiThuyDung.TV.pdfToàn văn1.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.