Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8932
Title: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Nguyễn Ngọc Hà
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Huy động tiền gửi
Ngân hàng TMCP Bản Việt
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8932
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNguyenNgocHa.TT.pdfTóm tắt568.91 kBAdobe PDFView/Open
TranNguyenNgocHa.TV.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.