Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8931
Title: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang
Advisor: Nguyễn, Hữu Dũng, TS.
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại NHTM; Chương 2.Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8931
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyTrang.TT.pdfTóm tắt572.09 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyTrang.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.