Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8930
Title: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh ĐắkLắk
Authors: Nguyễn, Hồng Thủy
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8930
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHongThuy.TT.pdfTóm tắt471.47 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHongThuy.TV.pdfToàn văn5.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.