Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8928
Title: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh DakLak
Authors: Lê, Thị Thu Phương
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế
Dịch vụ ngân hàng
Vietcombank Daklak
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Chi nhánh Daklak
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế tại Vietcombank Daklak; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế tại Vietcombank Daklak.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8928
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuPhuong.TT.pdfTóm tắt269.65 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuPhuong.TV.pdfToàn văn1.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.