Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8927
Title: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Cổ phần Thủy điện sông Đà Tây Nguyên
Authors: Lê, Đình Phương
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Công ty Cổ phần Thủy điện sông Đà Tây Nguyên
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Chương 2.Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại Công ty Cổ phần Thủy điện sông Đà Tây Nguyên; Chương 3.Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn xây dựng cơ bản tại Công ty Cổ phần Thủy điện sông Đà Tây Nguyên.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8927
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDinhPhuong.TT.pdfTóm tắt423.5 kBAdobe PDFView/Open
LeDinhPhuong.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.