Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8922
Title: Hoàn thiện công tác giám sát từ xa hoạt động tín dụng tại Ban Kiểm tra và Giám sát của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Authors: Đặng, Vũ Thắng
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Tín dụng
Công tác giám sát từ xa hoạt động tín dụng
Ban Kiểm tra và Giám sát của Ngân hàng thương mại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về giám sát từ xa hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác giám sát từ xa hoạt động tín dụng tại Ban Kiểm tra và Giám sát của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác giám sát từ xa hoạt động tín dụng tại Ban Kiểm tra và Giám sát của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8922
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangVuThang.TT.pdfTóm tắt725.34 kBAdobe PDFView/Open
DangVuThang.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.