Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8922
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.-
dc.contributor.authorĐặng, Vũ Thắng-
dc.date.accessioned2018-09-05T07:58:52Z-
dc.date.available2018-09-05T07:58:52Z-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2016-04-29-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8922-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 103 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về giám sát từ xa hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác giám sát từ xa hoạt động tín dụng tại Ban Kiểm tra và Giám sát của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác giám sát từ xa hoạt động tín dụng tại Ban Kiểm tra và Giám sát của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectTín dụngen
dc.subjectCông tác giám sát từ xa hoạt động tín dụngen
dc.subjectBan Kiểm tra và Giám sát của Ngân hàng thương mạien
dc.subjectNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.en
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleHoàn thiện công tác giám sát từ xa hoạt động tín dụng tại Ban Kiểm tra và Giám sát của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangVuThang.TT.pdfTóm tắt725.34 kBAdobe PDFView/Open
DangVuThang.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.