Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8917
Title: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương - Chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Lê, Thị Việt My
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Dịch vụ thẻ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8917
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiVietMy.TT.pdfTóm tắt270.98 kBAdobe PDFView/Open
LeThiVietMy.TV.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.