Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8916
Title: Vận dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu để phân tích hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Hồ, Chấn Tín
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Hiệu quả hoạt động ngân hàng
Hiệu quả kinh doanh
Phương pháp phân tích bao dữ liệu
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Vận dụng phương pháp
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8916
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoChanTin.TT.pdfTóm tắt1.15 MBAdobe PDFView/Open
HoChanTin.TV.pdfToàn văn2.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.