Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8915
Title: Quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty miền Trung
Authors: Đỗ, Hà Mi
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Vốn lưu động
Quản trị vốn lưu động
Doanh nghiệp
Tổng công ty miền Trung
2012 - 2014
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 100 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề cơ bản về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động; Chương 2.Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty miền Trung; Chương 3.Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty miền Trung.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8915
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoHaMi.TT.pdfTóm tắt488.02 kBAdobe PDFView/Open
DoHaMi.TV.pdfToàn văn1.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.