Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8914
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Trần, Quốc Khánh
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên, TS.
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Phát triển dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Á Chấu
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 93 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề cơ bản về ngân hàng điện tử và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8914
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuocKhanh.TT.pdfTóm tắt449.23 kBAdobe PDFView/Open
TranQuocKhanh.TV.pdfToàn văn697.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.