Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/889
Title: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP kỹ thương Đà Nẵng
Authors: Lê, Trọng Quý
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Tín dụng
Rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/889
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.106.pdfToàn văn672.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt192.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.