DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/889

Nhan đề: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP kỹ thương Đà Nẵng
Tác giả: Lê, Trọng Quý
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Như Liêm
Từ khoá: Tín dụng
Rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/889
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.106.pdfToàn văn672,73 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt192,37 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback