Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8879
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn bảo đảm không bằng tài sản đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Nguyễn Anh Thư
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay ngắn hạn
Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 109 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn bảo đảm không bằng tài sản đối với doanh nghiệp tại Vietinbank Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay gắn hạn bảo đảm không bằng tài sản đối với doanh nghiệp tại Vietinbank Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8879
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNguyenAnhThu.TT.pdfTóm tắt553.31 kBAdobe PDFView/Open
TranNguyenAnhThu.TV.pdfToàn văn1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.