Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8878
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Nhân
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Hoạt động tín dụng ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kim doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8878
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKieuNhan.TT.pdfTóm tắt296.97 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKieuNhan.TV.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.