Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8877
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Kon Tum
Authors: Thảo, Thị Trường Sinh
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay hộ kinh doanh
Dịch vụ ngân hàng
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Á Kon Tum
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Á Kon Tum; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Á Kon Tum.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8877
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaoThiTruongSinh.TT.pdfTóm tắt422.23 kBAdobe PDFView/Open
ThaoThiTruongSinh.TV.pdfToàn văn1.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.