Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8875
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu
Authors: Lương, Thị Minh Hiền
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Hoạt động tín dụng ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh Hải Châu
Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8875
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongThiMinhHien.TT.pdfTóm tắt361.57 kBAdobe PDFView/Open
LuongThiMinhHien.TV.pdfToàn văn1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.