Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8874
Title: Kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đào, Thị My My
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Tài trợ rủi ro tín dụng
Cho vay đầu tư dự án
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay dự án đầu tư của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đầu tư dự án tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8874
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoThiMyMy.TT.pdfTóm tắt407.33 kBAdobe PDFView/Open
DaoThiMyMy.TV.pdfToàn văn944.23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.