Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8873
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Authors: Nguyễn, Mậu Hạnh Nguyên
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Cho vay
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Bản Việt
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Bản Việt; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Bản Việt.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8873
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMauHanhNguyen.TT.pdfTóm tắt223.97 kBAdobe PDFView/Open
NguyenMauHanhNguyen.TV.pdfToàn văn2.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.