Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8872
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phạm, Hồng Sơn
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay
Ngân hàng TMCP An Bình
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8872
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHongSon.TT.pdfTóm tắt209.15 kBAdobe PDFView/Open
PhamHongSon.TV.pdfToàn văn2.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.