Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8871
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Buôn Ma Thuột
Authors: Trần, Thị Thanh Thảo
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Cho vay trung dài hạn
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Buôn Ma Thuột
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng quản trị rủi ro rín dụng trong cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Buôn Ma Thuột; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Buôn Ma Thuột.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8871
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThanhThao.TT.pdfTóm tắt210.39 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThanhThao.TV.pdfToàn văn709.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.