DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/886

Nhan đề: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương Đà Nẵng.
Tác giả: Lê, Thị Triều Thúy
Người hướng dẫn: Lâm, Chí Dũng
Từ khoá: Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng thương mại cổ phần công thương
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/886
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.101.pdfToàn văn703,3 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt143,16 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback