Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8856
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Viết Mười
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đà nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện ông tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8856
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVietMuoi.TT.pdfTóm tắt257.01 kBAdobe PDFView/Open
LeVietMuoi.TV.pdfToàn văn768.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.