Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8855
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng hồ tiêu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Authors: Huỳnh, Nam Phi
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay hộ trồng tiêu
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng tiêu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Chư Sê Gia Lai; Chương 3.Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng tiêu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Chư Sê Gia Lai
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8855
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhNamPhi.TT.pdfTóm tắt297.58 kBAdobe PDFView/Open
HuynhNamPhi.TV.pdfToàn văn921.23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.