Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8853
Title: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Bắc Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Giang
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIDV
Chi nhánh Bắc Quảng Bình
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 128 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình; Chương 3.Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển BIDV - Chi nhánh Bắc Quảng Bình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8853
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoaiGiang.TT.pdfTóm tắt256.36 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoaiGiang.TV.pdfToàn văn779.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.