Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8846
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Mai Quyên
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8846
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMaiQuyen.TT.pdfTóm tắt343.57 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMaiQuyen.TV.pdfToàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.