Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8844
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Trang
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh Đà nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8844
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhTrang.TT.pdfTóm tắt446.47 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMinhTrang.TV.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.