Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8783
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Authors: Hồ, Kiều Thúy Vy
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 101 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương - chi nhánh Ngũ Hành Sơn; Chương 3.Hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8783
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoKieuThuyVy.TT.pdfTóm tắt641.76 kBAdobe PDFView/Open
HoKieuThuyVy.TV.pdfNội dung1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.