Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8739
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Xếp hạng tín dụng nội bộ
Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đăk Lăk
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại VCB Đăk Lăk; Chương 3.Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8739
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuHa.TT.pdfTóm tắt829.61 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuHa.TV.pdfToàn văn998.33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.