Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8736
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ cho vay tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
Authors: Võ, Thị Minh Tâm
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, TS.
Keywords: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Cho vay tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Agribank
Tỉnh Quảng Bình
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ cho vay tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ cho vay tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8736
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiMinhTam.TT.pdfTóm tắt231.54 kBAdobe PDFView/Open
VoThiMinhTam.TV.pdfToàn văn5.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.