Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8735
Title: Kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Thị Thu Hà
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Kiểm soát chi bảo hiểm xã hội
Chi bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 94 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội; Chương 2.Thực trạng kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Hoàn thiện kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8735
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuHa.TT.pdfTóm tắt688.57 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuHa.TV.pdfToàn văn953.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.