Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8734
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thuận
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Công tác kế toán
Đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo có thu
Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 142 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo có thu; Chương 2.Thực trạng công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện kế toán công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8734
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuan.TT.pdfTóm tắt240.72 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuan.TV.pdfToàn văn14.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.