Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8733
Title: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thanh Thủy
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Kế toán quản trị chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 122 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; Chương 2.Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí theo phương pháp tinh gọn tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8733
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThanhThuy.TT.pdfTóm tắt279.95 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThanhThuy.TV.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.