Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8732
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phan, Lê Anh Thư
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Cấu trúc tài chính
Công ty ngành công nghệ viễn thông
Nhân tố ảnh hưởng
Tài chính doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 101 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3.Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8732
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanLeAnhThu.TT.pdfTóm tắt217.52 kBAdobe PDFView/Open
PhanLeAnhThu.TV.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.