Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8730
Title: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình
Authors: Lê, Anh Tuấn
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Kế toán quản trị chi phí
Chi phí giá vốn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Công ty Xăng dầu Quảng Bình
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 113 trang
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình; Chương 3.Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8730
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeAnhTuan.TT.pdfTóm tắt294.12 kBAdobe PDFView/Open
LeAnhTuan.TV.pdfToàn văn721.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.