Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/873
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ.
Authors: Huỳnh, Bá Tưởng
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Kiểm soát chi
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/873
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn văn701.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt190.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.