Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8729
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt - Thành phố Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Như Minh
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Công tác kế toán
Bệnh viện Mắt
Thành phố Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 127 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương 2.Thực trạng công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8729
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiNhuMinh.TT.pdfTóm tắt171.09 kBAdobe PDFView/Open
HoThiNhuMinh.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.