Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8728
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
Authors: Dương, Thị Thúy Phượng
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Phân tích tài chính
Tài chính doanh nghiệp
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8728
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiThuyPhuong.TT.pdfTóm tắt266.65 kBAdobe PDFView/Open
DuongThiThuyPhuong.TV.pdfToàn văn6.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.