Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8721
Title: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Dệt may 29/3
Authors: Đặng, Hữu Khánh Trung
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Kế toán quản trị chi phí
Doanh nghiệp sản xuất
Công ty Dệt may 29/03
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 95 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý thuyết về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; Chương 2.Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3; Chương 3.Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Dệt may 29/3.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8721
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangHuuKhanhTrung.TT.pdfTóm tắt240.15 kBAdobe PDFView/Open
DangHuuKhanhTrung.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.