Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8715
Title: Giải pháp mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bình Định
Authors: Trần, Thùy Trang
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Tín dụng xuất nhập khẩu
Cho vay xuất nhập khẩu
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Bình Định
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 95 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bình Định; Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại MB Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8715
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThuyTrang.TT.pdfTóm tắt173.48 kBAdobe PDFView/Open
TranThuyTrang.TV.pdfToàn văn517.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.