Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8711
Title: Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Yên
Authors: Phạm, Quốc Toàn
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Phú Yên
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 101 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về mở rộng cho vay doanh nghiệp trong các ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Yên; Chương 3.Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Yên.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8711
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamQuocToan.TT.pdfTóm tắt253.6 kBAdobe PDFView/Open
PhamQuocToan.TV.pdfToàn văn855.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.