Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8710
Title: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Tuấn Khanh
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8710
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTuanKhanh.TT.pdfTóm tắt385.79 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTuanKhanh.TV.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.