Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/870
Title: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
Authors: Đỗ, Thị Thùy Trang
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Vay vốn
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/870
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn văn960.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt216.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.