Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8699
Title: Huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank), chi nhánh tại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Lài
Advisor: Nguyễn, Phú Thái, TS.
Keywords: Huy động vốn
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Đại Dương
Oceanbank
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 92 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8699
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLai.TT.pdfTóm tắt357.83 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLai.TV.pdfToàn văn625.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.