Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8695
Title: Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Huỳnh, Nguyên Ngọc
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Lập dự toán ngân sách địa phương
Phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương
Bình Định
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước; Chương 2.Thực trạng công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương tại tỉnh Bình Định; Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công ác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương tại tỉnh Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8695
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhNguyenNgoc.TT.pdfTóm tắt286.37 kBAdobe PDFView/Open
HuynhNguyenNgoc.TV.pdfToàn văn1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.