Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8694
Title: Hạn chế rủi ro trong dịch vụ bảo lãnh trong nước tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Bình Định
Authors: Hồ, Thị Thu Hà
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Dịch vụ bảo lãnh trong nước
Dịch vụ ngân hàng
Hạn chế rủi ro
Chi nhánh Vietinbank Bình Định
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro trong dịch vụ bảo lãnh trong nước của NHTM; Chương 2.Thực trạng hạn chế rủi ro trong dịch vụ bảo lãnh trong nước tại Vietinbank Bình Định; Chương 3.Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro trong dịch vụ bảo lãnh trong nước tại Vietinbank Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8694
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiNhuHa.TT.pdfTóm tắt161.84 kBAdobe PDFView/Open
HoThiNhuHa.TV.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.